step 1

ขั้นตอนที่ 1

เลือกเก้าอี้ที่เหมาะสมกับการทดสอบ

step 1

ความสูงของเก้าอี้ควรอยู่ที่ประมาณ 43 ซม.

step 1

ขั้นตอนที่ 2

ใช้นาฬิกาจับเวลา หรืออาจใช้สมาร์ทโฟน เพื่อจับเวลาขณะทำการทดสอบ

step 1

นั่งบนเก้าอี้ กอดอก จากนั้นลุกยืน ขึ้นและนั่งด้วยขาทั้ง 2
ข้างพร้อมกัน ทำทั้งหมด 5 ครั้งให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้

เพื่อความปลอดภัยของคุณขณะทดสอบ

  • โปรดระวังไม่ให้ตัวคุณได้รับบาดเจ็บจากการทดสอบ
  • หยุดการทดสอบทันทีหากรู้สึกเริ่มเจ็บหัวเข่า
  • ไม่เอนไปด้านหลังเพื่อเพิ่มแรงในการยืนขึ้น เพราะคุณอาจจะล้มได้
  • ระหว่างการทดสอบ ควรมีเพื่อนหรือสมาชิกในครอบครัวอยู่ด้วย
  • ไม่ทำการทดสอบหากคุณเพิ่งล้มหรือได้รับบาดเจ็บเมื่อเร็ว ๆ นี้

ขั้นตอนที่ 3

กรอกรายละเอียดเพื่อคำนวณอายุกล้ามเนื้อของคุณ

ระยะเวลาที่ใช้ลุกนั่ง 5 ครั้ง (เช่น 7.5 วินาที)

ขั้นตอนที่ 4: ผลลัพธ์ของคุณ

ยินดีด้วยครับ กล้ามเนื้อของคุณยังแข็งแรงอยู่!
กล้ามเนื้อของคุณอยู่ในช่วงอายุ:
20-29 ปี

การลุกนั่งของคุณอยู่ในเกณฑ์อัตราที่เร็วกว่าปกติ เมื่อเทียบกับคนที่มีช่วงอายุเดียวกับคุณ

*อายุของกล้ามเนื้อเป็นตัวบ่งชี้ความแข็งแรงและประสิทธิภาพของกล้ามเนื้อในแขนขาส่วนล่างและคำนวณจากการทดสอบแบบนั่งต่อยืน 5 ครั้งซึ่งตรงกับเวลาทดสอบกับกลุ่มอายุทางชีววิทยาที่เฉพาะเจาะจง1

**วิธีการทดสอบนี้เป็นเพียงการทดสอบเบื้องต้นเพื่อประมาณการณ์อายุของกล้ามเนื้อและเพื่อหาความเสื่ยงภาวะมวลกล้ามเนื้อน้อย โดยหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดปรึกษาบุคลากรทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้อง

Results are based on Caucasian age norms.
1Bohannon R et al. Isokinetics and Exercise Science 15 (2007) 77–81.

ขั้นตอนที่ 5

แชร์ผลอายุกล้ามเนื้อของคุณและชวนเพื่อนทดสอบ
Homepage_banner_Mobile
 
Abbott Care Banner
 
Privacy Policy
Terms of Use