ติดต่อเรา บริษัท แอ๊บบอต ลาบอแรตอรีส ประเทศไทย

ปรึกษาด้านโภชนาการเด็ก หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ตามที่อยู่ และหมายเลขติดต่อด้านล่างนี้

บริษัท แอ๊บบอต ลาบอแรตอรีส จำกัด

เลขที่ 1 อาคารคิวเฮ้าส์ ลุมพินี ชั้น 30 และชั้น 33
ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

Abbott Cares Line : 02-252-2448

ในเวลาทำการ 08.30-17.30 น. ทุกวัน เว้นวันหยุดราชการ

abbott-thailand-map

แนะนำ ปรึกษา
Privacy Policy
Terms of Use