สุขภาพดีสร้างได้ ด้วยความห่วงใยจากเอนชัวร์

สุขภาพดีสร้างได้

สุขภาพดีสร้างได้

ค้นหากุญแจสำคัญสู่การมีชีวิตที่มีสุขภาพดี

สุขภาพดีอาจอยู่ใกล้กว่าที่คุณคิด

ความลับสู่การมีสุขภาพดีคืออะไร อาจดูเหมือนจะเป็นคำถามที่ตอบยาก หากคุณไม่ได้มีสุขภาพที่ดี

ข่าวดีคือการมีสุขภาพดีจะไม่เป็นความลับอีกต่อไป และอยู่ใกล้ตัวคุณมากกว่าที่คุณคิด เราได้รวบรวม

ข้อมูลที่มีประโยชน์ไว้ทั้งด้าน โภชนาการ ชีวิตประจำวัน การออกกำลังกาย ช่วยให้คุณดูแลสุขภาพ

และค้นหาสิ่งที่ดีที่สุดในตนเองได้

Caregivers

ผู้ดูแลผู้ป่วย

ความห่วงใยเชื่อมสายสัมพันธ์

อย่าลืมดูแลสุขภาพของคุณ

เราทราบดีว่าคุณมักห่วงใยสุขภาพของคนที่คุณรัก แต่การดูแลสุขภาพของตัวคุณเองก็เป็นสิ่งสำคัญ
อย่างยิ่งเช่นกัน การดูแลตัวเองช่วยให้คุณมีวันดี ๆ สดชื่นแจ่มใสได้ทุก ๆ วัน

เคล็ดลับการดูแลร่างกายคุณให้แข็งแรง

สุขภาพดีด้วยโภชนาการที่เพียงพอและสมดุล

การเลือกรับประทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพ เป็นหนทางที่ดีที่สุดในการช่วยให้ร่างกายคงความแข็งแรง มีพลัง
แข็งแกร่ง และยังดีต่อระบบภูมิคุ้มกันอีกด้วย อาหารเป็นสิ่งหนึ่งที่ช่วยให้สิ่งดีๆ เกิดขึ้นกับคุณ

คู่ปรุงอาหารเพื่อสุขภาพอาหาร

ให้โภชนาการที่ดีเป็นตัวช่วยดูแลคนที่คุณรัก

ผู้สูงอายุมากกว่าครึ่ง มีความเสี่ยงต่อภาวะขาดสารอาหาร อาหารจึงเป็นเรื่องสำคัญที่คุณควรใส่ใจ
ดูแลเพื่อดูแลสุขภาพผู้สูงวัย โภชนาการที่ดี ป้องกันกล้ามเนื้อสลายตัว ช่วยให้ร่างกายฟื้นตัวจาก
ความเจ็บป่วยได้เร็วขึ้น ลดการกลับเข้าโรงพยาบาลซ้ำ ๆ และช่วยให้การดูแลผู้สูงอายุง่ายขึ้น

ผู้หญิงกินสับปะรด

พักกาย เติมพลัง ยืดเวลา

ลองหยุดพักเพื่อไปเติมพลังหรือขอความช่วยเหลือ ผู้ดูแลอาจมีภาวะเครียด การได้หยุดพักบ้าง
จะช่วยให้คุณมีพลังตั้งรับเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต

ผู้หญิงดื่มให้แน่ใจ

ให้เราเป็นตัวช่วยของคุณและเพื่อช่วยให้คุณดูแลคนที่คุณรัก

บทบาทการเป็นผู้ดูแล เป็นความรับผิดชอบอันยิ่งใหญ่แต่ก็ทำให้คุณสุขใจ ในสหรัฐอเมริกามีผู้ดูแล
อยู่มากกว่า 90 ล้านคน ผู้ดูแลอาจต้องทุ่มทั้งแรงกายและแรงใจเพื่อดูแลคนที่เขารัก หากคุณต้องดูแล
สมาชิกผู้สูงวัยในครอบครัว หรือดูแลผู้ป่วยในครอบครัว โปรดรู้ไว้ว่าคุณไม่ได้อยู่โดดเดี่ยวเพียงลำพัง
คุณมีเราเป็นตัวช่วยของคุณ ให้ความสำคัญโภชนาการที่เหมาะสมเป็นอันดับแรก

โฮลดิ้ง-ดัมเบล

ภาวะทุพโภชนาการ : ปัญหาหลักที่ซ่อนเร้นในผู้สูงวัย

ผู้สูงอายุจำนวนมากตกอยู่ในความเสี่ยงต่อภาวะทุพโภชนาการ
ลองทำแบบประเมินภาวะโภชนาการเพื่อประเมินว่าคุณและคนที่คุณดูแลนั้น ได้รับสารอาหารที่เพียงพอ
ต่อความต้องการหรือไม่ คุณอาจนำผลการประเมินนี้ไปปรึกษาแพทย์ในนัดตรวจสุขภาพครั้งต่อไป

ผลการสำรวจ การดูแลกล้ามเนื้อในผู้สูงวัย

บริษัท แอ๊บบอต ร่วมกับ องค์กร AARP สหรัฐอเมริกาทำการสำรวจผลของอาหารต่อสุขภาพผู้สูงวัย
ที่มีอายุมากกว่า 50 ปี

คลิกเพื่ออ่านผลสำรวจ

การฟื้นฟูกล้ามเนื้อในผู้สูงวัย

คุณรู้ไหมว่า เมื่ออายุ 40 ปีขึ้นไป กล้ามเนื้อมีอัตราการสลายตัวเพิ่มขึ้น 8% ทุก ๆ 10 ปี การเสริมด้วย
อาหารสูตรครบถ้วนที่มีโปรตีนคุณภาพดี จะช่วยให้คุณรักษากล้ามเนื้อไว้ เพื่อให้ร่างกายแข็งแรงมีพลัง
ที่จะทำสิ่ง ๆ ต่าง ๆ ได้อย่างที่คุณตั้งใจ

Privacy Policy
Terms of Use