เช็คภาวะโภชนาการอาหารของคุณกับเอนชัวร์

ชีวิตที่มีสุขภาพดี

สุขภาพดีสร้างได้

ค้นหากุญแจสำคัญสู่การมีชีวิตที่มีสุขภาพดี

สุขภาพดีอาจอยู่ใกล้กว่าที่คุณคิด

ความลับสู่การมีสุขภาพดีคืออะไร อาจดูเหมือนจะเป็นคำถามที่ตอบยาก หากคุณไม่ได้มีสุขภาพที่ดี

ข่าวดีคือการมีสุขภาพดีจะไม่เป็นความลับอีกต่อไป และอยู่ใกล้ตัวคุณมากกว่าที่คุณคิด เราได้รวบรวม

ข้อมูลที่มีประโยชน์ไว้ทั้งด้าน โภชนาการ ชีวิตประจำวัน การออกกำลังกาย ช่วยให้คุณดูแลสุขภาพ

และค้นหาสิ่งที่ดีที่สุดในตนเองได้

คุณมีปัญหา
ภาวะโภชนาการหรือไม่?

หาคำตอบจากแบบสอบถามเพียง 3 ข้อ

คุณมีปัญหา ภาวะโภชนาการหรือไม่?

กรุณาเลือกคำตอบที่ตรงกับท่านมากที่สุดหากไม่มีคำตอบให้ข้ามไป
เมื่อครบ 3 ข้อ โปรดรวมคะแนน ที่ระบุด้านใต้คำตอบผลรวมคะแนน
ตามสีที่ทำได้ คุณมีปัญหา

1. ในช่วงหนึ่งเดือนที่ผ่านมา คุณรู้สึก เบื่ออาหารบ้างหรือไม่?

คุณมีปัญหา

ใช่

1 คะแนน

คุณมีปัญหา

ไม่ใช่

0 คะแนน

2. น้ำหนักของคุณลดลง โดยไม่ได้ตั้งใจไว้บ้างหรือไม่?

คุณมีปัญหา

ลดลง มากกว่า 6 กก.

ในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา

3 คะแนน

คุณมีปัญหา

ลดลง มากกว่า 3 กก.

ในเดือนที่ผ่านมา

2 คะแนน

3.ในช่วงหนึ่งเดือนที่ผ่านมา คุณได้ดื่มอาหารเสริมประเภทของเหลว
หรือรับอาหารทางสายยางหรือไม่

คุณมีปัญหา

ใช่

1 คะแนน

คุณมีปัญหา

ไม่ใช่

0 คะแนน

รวมคะแนน

คุณมีปัญหา

คะแนน
ภาวะโภชนาการดี
ไม่ต้องเสริมอาหาร
เพิ่มเติม

คุณมีปัญหา

คะแนน
ภาวะทุพโภชนาการ
ระดับปานกลาง
ควรได้รับอาหารเสริม

คุณมีปัญหา

คะแนน
ภาวะทุพโภชนาการ
ระดับรุนแรง ควรได้รับ
อาหารเสริมและ
ปรึกษาแพทย์

Privacy Policy
Terms of Use